logo aaa
logol
thumbnail
Zgłoszenia do NLG 2010

Przed nami piąta edycja Nagrody Literackiej Gdynia. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania książek i ich autorów (do końca stycznia!) jako kandydatur do wyróżnienia statuetką – Gdyńską Kostką Literacką oraz kwotą 50.000 zł.

 

Zgłoszenia do konkursu książek wydanych w 2009 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2010 r. W tym terminie zgłoszenie powinno być dostarczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

 

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły pod adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” następujących materiałów:
-  pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody
- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko autora
-  tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

 

Szczegółowy regulamin Nagrody znajduje się tutaj.

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły – Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, faks: 58 622 64 17, e-mail:
dyrektor@mbpgdynia.pl


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia