logo aaa
logol
thumbnail
Zgłoszenia do NLG 2009

Przed nami czwarta edycja Nagrody Literackiej Gdynia, wręczanej rokrocznie w kategoriach: poezja, proza i esej. Serdecznie zachęcamy do wysunięcia książek i ich autorów jako kandydatur do wyróżnienia statuetką – Kostką Literacką oraz kwotą 50 tysięcy zł.

 

Zgłoszenia do konkursu książek wydanych w 2008 roku zbierane będą do 31 stycznia 2009 r. Niemniej ważne jak termin, są także nowe warunki przyjmowania zgłoszeń. Poszczególne książki mogą przedkładać nie tylko wydawcy, ale także osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze oraz inne osoby (podmioty). W myśl nowego, bardziej precyzyjnego regulaminu NLG, który obowiązuje od rozpoczynającej się właśnie, kolejnej edycji konkursu, należy w wyżej wymienionym terminie przesłać na adres Sekretarza Kapituły:

 

Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świętojańska 141-143,
81-401 Gdynia,
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia”

 

a) pisemne zgłoszenia książek do Nagrody

b) osiem egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla Członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko autora,
b) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej,
d) książka może zostać zgłoszona do konkursu po uzyskaniu zgody autora, która musi dotrzeć do Sekretarza Kapituły nie później niż do końca marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.

 

Zgłoszenie musi zostać dostarczone do Sekretarza w wyznaczonym terminie. Jeśli wpłynie po tej dacie może być uwzględnione w konkursie tylko za zgodą Kapituły.

 

Przeczytaj nowy regulamin Nagrody

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły

 

Violetta Trella
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141/143, 81-401 Gdynia
tel. (058) 622 73 55, fax (058) 622 64 17
e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia