logo aaa
logol
thumbnail
Rozpoczyna się ósma edycja Nagrody

Tradycyjnie z końcem roku rusza nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody Literackiej Gdynia, ktory potrwa do końca stycznia.

 

Szanowni Państwo,

 

przed nami ósma edycja Nagrody Literackiej Gdynia, przyznawanej w każdym roku w kategoriach: poezja, proza, esej. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania książek–kandydatek do Nagrody: wyróżnienia statuetką – Gdyńską Kostką Literacką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 50.000 złotych w każdej kategorii.

 

Zgłoszenia książek wydanych w 2012 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2013 r. W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

 

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

 

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły pod adres:

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” następujących materiałów:

 

- pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody

 

- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły – dr Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55,fax 58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.

 

Z poważaniem,

 

dr Violetta Trella
Sekretarz Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia

 

 

Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia