logo aaa
logol
thumbnail
Nominacje do NLG 2006 – poezja

 

 

Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi


Autor: Andrzej Sosnowski

Wydawnictwo: Biuro Literackie


(…) język to jest głównie muzyka atmosferyczna i ciało, cielesność w innym stanie skupienia, w innym stadium materii. Skoro można pomyśleć materialność światła, mówić o świetle podlegającym działaniu grawitacji, to czemu język nie miałby być subtelną, acz materialną formą obecności ciała w przestrzeni? Myślenie o języku zostaje drastycznie zubożone w momencie, kiedy zaczyna dominować pojęcie informacji, przekazu, komunikatu. Albo kiedy zaczynamy destylować substancję tak zwanych idei. Zawsze chodzi raczej o choreografię. Wielość kroków i figur, wielość dźwięków i głosów.

 

Andrzej Sosnkowski – wywiad cyt. za www.magazyn-cegla.net

 

 

 

 

 

Ta chmura powraca


Autor: Piotr Matywiecki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie


Matywiecki napisał zaskakującą książkę. Nie oddając się poszukiwaniom formalnym (co dziś raczej może być zarzutem wobec poety), skupił się na tym, z czym poeci w ostatnich latach starają się zerwać, czyli na medytacji dążącej do uchwycenia ukrytej rzeczywistości miasta i odszukania w tym organizmie siebie, jako integralnej, choć niekoniecznej jego części. To jest niemal buddyjskie poszukiwanie jedności w wielości, skupiona próba ogarnięcia istnienia w istnieniu nadrzędnym, z równie niepopularną dzisiaj pokorą. To miasto urąga sumieniu / ale kocham je, bo godzi się na moje istnienie. To są pierwsze dwa wersy.

 

Jacek Bierut – cyt. za www.odra.net.pl

 

 

 

 

 

 

Dzieje rodzin polskich


Autor: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Wydawnictwo: Sic!


W Dziejach rodzin polskich tragizm łączy się z groteską, a liryzm z trywialnością, tworząc niespotykaną, poruszającą jakość estetyczną. Muzyczna, wielogłosowa struktura tego złożonego z pięćdziesięciu wierszy tomu krystalizuje się wokół powracającego motywu umierającej matki.

 

(cyt. za www.wydawnictwo-sic.com.pl) Wydawnictwo Sic!

 

„Przeszedłem zawiłą drogę od rodzimego języka ukraińskiego do języka polskiego. (…) Chciałbym podziękować za ten niezwykły gest wobec poety takiego jak ja; poety zdradzającego i zdradzonego w pewnym sensie; poety na swój sposób nieobecnego i obecnego.”


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia