logo aaa
logol
thumbnail
Nominacje 2007 ogłoszone!

Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia, po bardzo długich dyskusjach we własnym gronie, postanowiła w drugiej edycji konkursu wyróżnić 14 tytułów.

 

Nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia 2007 zostały ogłoszone na konferencji prasowej podczas 52. Międzynarodowych Targów Książki, które miały miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spotkanie poprowadził red. Jacek Żakowski, a jury reprezentowali Małgorzata Łukasiewicz, Elżbieta Gwiazdowska (sekretarz) oraz prof. Piotr Śliwiński (przewodniczący). Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia obradowała jeszcze w maju. Ostatecznie wskazała na 14 tytułów, spośród których, jesienią, podczas Gali Finałowej w Gdyni, wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

Fragmenty komentarza przewodniczącego Kapituły, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Piotra Śliwińskiego:


„Sądzimy, że w myśleniu o największych książkach ostatniego roku trzeba brać pod uwagę… książki ostatniego roku, a nie największy dorobek życia. Nie liczą się zasługi zaprzeszłe, ani spodziewane w przyszłości.”

 

„Pewnie nie jest żadną niespodzianką nominowanie Skazy (Magdaleny Tulli – od red.), czy powieści Myśliwskiego (Traktat o łuskaniu fasoli – od red.), ale też my nie dążyliśmy, żeby Państwa zaskakiwać, tylko do tego, by czuć się wolni w poszukiwaniach tego, co interesujące.”

 

„Jeżeli rozmawiamy o poezji, to nie rozmawiamy o ideach w pierwszej kolejności, ani o intencjach, tylko rozmawiamy, co się dzieje interesującego w języku. Bowiem nie ma poezji, która mogłaby się napełnić wielkimi, nowymi, frapującymi przeżyciami, jeżeli nie jest w stanie uczynić tego w języku budzącym zafrapowanie. W dużej mierze to kryterium rozciąga się także na prozę. Natomiast w kategorii eseistyka zwracają uwagę tytuły, które mogłyby być nominowane także do nagrody naukowej, polemistycznej czy historycznej.”


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia