logo aaa
logol
thumbnail
Nominacje 2007 – eseistyka

 

 

Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006. Krytyka XX wieku.


Autor: Joanna Orska

Wydawnictwo: Universitas


W tej książce spróbuję opowiedzieć (…) o wywodzącym się z lat 90. liryczno-narracyjnym projekcie; o tym, jakie efekty przynosi jego realizacja na trzech, najważniejszych dla liryki płaszczyznach budowania metaforycznych znaczeń: języka, podmiotu i świata przedstawionego. Sądzę, że narracyjna lityka pozostaje główną formą ekspresji nietypowej – awangardy lat 90. – od Świetlickiego do Podsiadły, przez Wiedemanna i Foksa, po Sosnowskiego i Piórę. Nie chodzi tu oczywiście o kompletne ujęcie wszystkich języków poezji lat 90. Pragnę po prostu zaprezentować własny wybór poetyckich propozycji, które, według mnie, rzeczywiście przyczyniły się jakoś do poszerzenia zasobu narzędzi ekspresji polskiej nowoczesnej poezji. (…)

 

J. Orska – cyt. za www.universitas.com.pl

 

 

 

 

 

Ostatni pasaż

Autor: Krzysztof Rutkowski

Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria


Panie profesorze, czy warto dyskutować o bylejakości, skoro takie trendy są preferowane przez byle jak wykształconych ludzi?

 

Krzysztof_Rutkowski:
Bylejakość jest najważniejszą cechą współczesnego życia w społeczeństwach demokratycznych. Dawniej, żeby być kimś, trzeba było coś umieć, chociażby po to, żeby zdobyć pieniądze. Warunkiem zajęcia korzystnego miejsca w dzisiejszym społeczeństwie jest bycie byle jakim. Im mniej umiesz, im masz mniej skrupułów, a najlepiej źle mówisz po polsku, tym masz większe szanse. Dlatego o bylejakości rozmawiać trzeba.

 

cyt. za www.czat.wp.pl (13.03.2007 r.)

 

 

 

 

 

Projekt handlu kabardyńskimi końmi


Autor: Krzysztof Środa

Wydawnictwo: Świat Literacki


„Projekt” należy do lektur, które pozostają w nas przez parę dni, nie zostawiając spokoju, choć nie umiemy określić dokładnie dlaczego – utkwiła w głowie i już. Podobnie jak poprzednia, również ciekawa, choć nie tak czysta w tonie „Niejasna sytuacja na kontynencie”, jest ona rodzajem szczególnego, niechronologicznego dziennika podróży. (…) Tę książkę, wyobrażam sobie, mogliby pisać Tomek Sawyer z Huckleberry Finnem, tyle że już po fakultecie, zapewne filozoficznym. Jest w niej coś wiecznie chłopięcego, autentycznie otwartego na świat – radosne marzenia o wielkiej podróży i niezwykłych, nierealnych czynach.

 

Marek Bieńczyk – cyt. za „Dziennikiem” (03.04.2007 r.)

 

 

 

 

 

 

U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej – wrzesień 1939 – lipiec 1941, Żydowski Instytut Historyczny


Autor: Andrzej Żbikowski

Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny


Publikacja podważa stereotyp masowej kolaboracji Żydów z reżimem komunistycznym. Andrzej Żbikowski poddaje go krytyce przez pokazanie życia społecznego pod okupacją sowiecką w możliwie wielu wymiarach. Przedstawia mechanizm społecznej zmiany, ujawniający się w różnych strategiach przetrwania bądź dostosowania się do okupacyjnych warunków.

 

cyt. za www.polskieradio.pl


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia