logo aaa
logol
thumbnail
Nagroda Literacka Gdynia wręczona po raz ósmy

Gala Finałowa Nagrody Literackiej Gdynia przyniosła rozstrzygnięcia, jak zawsze, dla jednych spodziewane, dla innych zaskakujące. Do grona dotychczasowych 23 gdyńskich laureatów dołączyli: Zyta Oryszyn (proza), Adam Lipszyc (esej) oraz Jacek Łukasiewicz (Nagroda Osobna). Natomiast po raz drugi znalazł się w nim poeta Andrzej Sosnowski.

 

Paletę wyboru w tej edycji można śmiało określić mianem przebogatej. Na liście  rozpatrywanych tytułów widniało rekordowe 339 pozycji, blisko 70 więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Mając do dyspozycji trzy kategorie i dodatkowo Nagrodę Osobną, możemy tę różnorodność do pewnego stopnia kiełznać, ale i tak przestrzeń wątpliwości pozostaje ogromna. Tym większa, że co roku inna dziedzina zdaje się bardziej aktywna i twórcza – podkreśla prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący Kapituły Nagrody.

 

Wszystko wskazuje na to, że to jest rok Zyty Oryszyn, która otrzymała już drugi laur literacki (po szczecińskiej Nagrodzie Gryfia) za Ocalenie Atlantydy i ma szanse na następne. Z kolei „do trzech razy sztuka” może powiedzieć Adam Lipszyc, którego kolejne książki były w Gdyni konsekwentnie nominowane w kategorii eseistyka. I właśnie ta trzecia, Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, przyniosła mu ostateczny sukces. Równie częstym gościem w Gdyni (jak wspomniany eseista) jest Andrzej Sosnowski. Nominowany w 2008 roku, wyróżniony specjalną Nagrodą Osobną dwa lata temu, tym razem zwycięża w kategorii poezja za sprawą tomiku Sylwetki i cienie.

 

W tej edycji również przyznano Nagrodę Osobną. – Kiedy spotykają się wielki poeta z wybitnym czytelnikiem, to skutki tego zawsze są zagadką – zastanawiał się głośno prof. Śliwiński. Wielkim poetą jest w tym przypadku Tadeusz Różewicz, a czytelnikiem Jacek Łukasiewicz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który opublikował krytycznoliteracką książkę zatytułowaną po prostu TR.

 

Uroczysta gala była zwieńczeniem Dni Nagrody Literackiej Gdynia, w ramach których odbył się Festiwal „Literaturomanie”. – To jednak nie koniec wydarzeń tegorocznej edycji. Na jesień zaplanowane są specjalne wieczory autorskie dedykowane poszczególnym, ogłoszonym właśnie, laureatom. A ponadto pojawi się kolejny numer naszego Dodatku Literackiego – zapowiada dr Violetta Trella, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

 

Nagroda została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców i jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Zwycięzcy w trzech kategoriach otrzymują pamiątkowe statuetki (Kostki Literackie) oraz nagrody w wysokości 50 tysięcy zł. Natomiast laureat „Nagrody Osobnej” – 10 tysięcy zł.

 

 

 

LAUREACI NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2013 POEZJA

 

ANDRZEJ SOSNOWSKI

 

Sylwetki i cienie
Biuro Literackie

 

 

 

 

Komentarz prof. Piotra Śliwińskiego:

 

„Nagroda dla Andrzeja Sosnowskiego jest wyrazem uznania dla jego najnowszego tomu, który posiada wszystkie fascynujące właściwości tomów wcześniejszych, a jednocześnie otwiera nowe perspektywy. Obok języka, który – co oczywiste – wysuwa się na plan pierwszy, będąc dla czytelnika wyzwaniem i źródłem upajającej satysfakcji, a także szeregu odniesień egzystencjalnych, pojawiają się motywy innego rodzaju, filozoficzne, duchowe, nieomal religijne. Poezja – nie przestając być wirtuozowsko nieprzewidywalną kombinacją stylów – wyprawia się na terytoria tajemnicze, mroczne, lecz niepozbawione nadziei.”

 

 

 

 

LAUREACI NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2013 PROZA

 

ZYTA ORYSZYN

 

Ocalenie Atlantydy
Świat Książki

 

 

 

Komentarz prof. Piotra Śliwińskiego:

 

„Powieść Zyty Oryszyn urzeka zarazem fabułą o powojennych losach przesiedleńców z utraconego Wschodu na tzw. Ziemie Odzyskane, historią pełną zwrotów, przesileń, meandrów, przesyconą lekiem i urazami, jak i samym sposobem opowiadania. Zamiast monumentalnej sagi – szereg przybliżeń, w miejsce zwartej konstrukcji – wiele punktów widzenia i błyski stylu. Powieść nawiązuje do tradycji, a zarazem bardzo współcześnie wyrzeka się wielkiej narracji  na rzecz tego, co możliwe – historii widzianej poprzez ludzką osobność.”

 

 

 

 

LAUREACI NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2013 ESEJ

 

ADAM LIPSZYC

 

Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina
Wydawnictwo Universitas

 

 

 

Komentarz prof. Piotra Śliwińskiego:

 

„Walter Benjamin jest w humanistyce współczesnej legendą, inspiracją, wyzwaniem. To wyzwanie podjął Adam Lipszyc w książce tyleż uczonej, co się zowie akademickiej, a jednocześnie pod wieloma względami literackiej. „Sprawiedliwość na końcu języka” nie tylko objaśnia myśl filozofa, eseisty, pisarza, ale – objaśniając – stara się zachować jej głęboką nieoczywistość. Lipszyc chce więc i wytłumaczyć i zachować pewien rodzaj ciemności, czy tajemniczości, ukrytej w dziele autora „Pasaży”. To stawia go przed nieomal kwadraturą koła, czyni artystą  – umożliwić i ocalić Benjaminowskie niemożliwości. W rezultacie wykład jako całość imponuje klarownym układem, w trakcie zaś czytania mamy wrażenie, że badacz jak pisarz wykonuje wspaniałą pracę na własnym językiem.”

 

 

 

 

LAUREACI NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2013 OSOBNA

 

JACEK ŁUKASIEWICZ

 

TR
Wydawnictwo Universitas

 

 

 

Komentarz prof. Piotra Śliwińskiego:

 

„Kiedy spotykają się wielki poeta z wybitnym czytelnikiem, to skutki tego zawsze są zagadką. Wielki poeta Tadeusz Różewicz od dziesiątków lat fascynował jednego z najlepszych znawców i krytyków poezji w Polsce, Jacka Łukasiewicza. Po napisaniu licznych szkiców i recenzji, Profesor opublikował książkę, rodzaj prywatnej różewiczowskiej summy. I choć Różewicza nie da się podsumować, zamknąć w jakimś koncepcie, nawet bardzo pojemnym, to można go wspaniale, pomysłowo czytać.”


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia