logo aaa
logol
thumbnail
Literaturomanie 2009

12 i 13 czerwca Gdynia literaturą stała. Hanna Krall, Adam Wiedemann, Janusz Głowacki, a nawet Mumio – wszyscy byli na wyciągnięcie ręki.

- To jest, co się zowie, festiwal literacki, zorientowany nie tylko na poinformowanie publiczności o tegorocznych nominowanych autorach do „Gdyni”, ale także na wprowadzenie publiczności w najważniejsze zagadnienia i dokonania współczesnej literatury. – przekonywał prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący jury Nagrody.

Impreza, z założenia poświęcona kulturze wysokiej (czytaj: niszowej), skupiła grono najbardziej zagorzałych czytelników oraz trójmiejskie środowisko literackie. Kameralna atmosfera w Teatrze Miejskim sprzyjała swobodnym i, wbrew pozorom, bardzo przystępnym rozmowom, a także prezentacji i omawianiu twórczości zarówno zaproszonych gości (spotkania autorskie, dyskusje), jak i przybyłych widzów (Turniej Jednego Wiersza, warsztaty prozatorskie) – w przypadku tego festiwalu miano „widza” jest bardzo umowne, podziały na pisarzy i czytelników często się rozmywały.

Wszystkie punkty programu „Literaturomanii” miały swoją wagę i wartość: spotkania z kilkunastoma nominowanymi do NLG, których ubiegłoroczne książki prozatorskie, poetyckie i eseistyczne, zdaniem ekspertów z Kapituły Nagrody, to zbiór tego, co najlepsze w polskiej literaturze ostatnich miesięcy; najnowsza książka Hanny Krall – żywej legendy reportażu, to jedno z ważniejszych publikacji literackich w tym roku, Janusz Głowacki jest wydarzeniem samym w sobie, a odczytane przez niego praprapremierowo fragmenty książki, której jeszcze nawet nie skończył (ukaże się jesienią), to wielki ukłon w stron Gości festiwalu; konkurs recenzencki, „Gdynia zaczyta”, warsztaty oraz turniej wiersza utwierdzają w przekonaniu, że jest grupa bardzo aktywnych, twórczych i wartościowych ludzi, którzy poszukują ujścia dla swoich artystycznych działań i bodźca do ich uwolnienia. I to właśnie Gdynia zamierza dalej konsekwentnie czynić.

 

Na zdjęciu powyżej rozmawiają od lewej Remigiusz Grzela i Janusz Głowacki.

 


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia