logo aaa
logol
thumbnail
Książki nagrodzone w 2006 roku

W każdym konkursie pierwszy wybór laureatów jest najtrudniejszy. Tak też było w przypadku Nagrody Literackiej Gdynia w 2006 roku. Po bardzo długich dyskusjach członków Kapituły, największe uznanie zdobyli:

 

 

 

Dzieje rodzin polskich


Autor: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Wydawnictwo: Sic!


W Dziejach rodzin polskich tragizm łączy się z groteską, a liryzm z trywialnością, tworząc niespotykaną, poruszającą jakość estetyczną. Muzyczna, wielogłosowa struktura tego złożonego z pięćdziesięciu wierszy tomu krystalizuje się wokół powracającego motywu umierającej matki.

 

(cyt. za www.wydawnictwo-sic.com.pl) Wydawnictwo Sic!

 

„Przeszedłem zawiłą drogę od rodzimego języka ukraińskiego do języka polskiego. (…) Chciałbym podziękować za ten niezwykły gest wobec poety takiego jak ja; poety zdradzającego i zdradzonego w pewnym sensie; poety na swój sposób nieobecnego i obecnego.”

 

 

 

 

 

 

 

Lubiewo


Autor: Michał Witkowski

Wydawnictwo: Korporacja Ha!art


Dwie główne bohaterki, Paula i Michaśka, opowiadają coraz bardziej wyrafinowane narracje i pogrążają się w świecie własnych wyobrażeń i fantazji. (…) Witkowski, podejmując zideologizowany temat mniejszości seksualnych (walka o prawa, parady równości, adopcja), zerwał z medialnym, politycznie poprawnym wizerunkiem, odwołując się do tego, co widział i słyszał „spod stołu”.

 

(cyt. za www.ha.art.pl)

 

„Historia nagradzania, czy też raczej nominowania tej książki, jest długa i bolesna. Trzeba rzeczywiście pewnej odwagi, żeby tę książkę nagrodzić i docenić.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamiast


Autor: Marek Zaleski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie


Zbiór rozpraw, artykułów, esejów poświęconych sylwetce twórczej i pisarstwu wybitnego Noblisty. Autor, krytyk i historyk literatury, z literacko-antropologicznej perspektywy znakomicie interpretuje prozę, poezję i eseistykę Czesława Miłosza. Książka ta to osobista fascynacja połączona z uwagą krytyka i badacza literatury.

 

cyt. za www.wydawnictwoliterackie.pl

 

„Literatura i samorządność mają ze sobą coś wspólnego, bo literatura jest właśnie mową samorządną, suwerenną. (…) Myślę, że duch literatury dobrze się czuje w Gdyni. Byłoby świetnie, gdyby inne miasta poszły za jej przykładem.”


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia