logo aaa
logol
thumbnail
Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia

Jako że Nagroda Literacka Gdynia ma charakter ogólnopolski, również ośmioosobowa Kapituła Nagrody odzwierciedla ten fakt swoim składem. Znaleźli się w niej znakomici reprezentanci ośrodków literackich i uniwersyteckich z różnych stron kraju.

 

 

SKŁAD KAPITUŁY – EDYCJA 2014

 

 

 

dr hab. Agata Bielik-Robson – zamieszkała w Warszawie. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Opublikowała pięć książek: „Na drugim brzegu nihilizmu” (1997), „Inna nowoczesność” (2000), „Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia” (2004), „Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje” (2008) oraz “Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności” (2008). Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu.

 

 

 

dr hab. Marek Bieńczyk – pisarz, historyk, tłumacz m.in. Ciorana i Kundery, eseista. Absolwent romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest współpracownikiem francuskiego kwartalnika „L’atelier du roman”. Specjalizuje się w literaturze polskiego romantyzmu i współczesnej humanistyki francuskiej. Jest członkiem International Federation of Wine and Spirits and Writers (F.I.J.E.V.), współpracuje z krakowskim Collegium Vini. Opublikował wiele felietonów na temat wina m.in. w Gazecie Wyborczej, Przekroju, Forbes, czy dwumiesięczniku Magazyn Wino. Wraz z Wojciechem Bońkowskim stworzył pierwszy polski przewodnik enologiczny „Wina Europy”.

 

 

 

Jacek Gutorow – poeta, krytyk literacki, eseista i tłumacz z języka angielskiego. Autor siedmiu tomów poetyckich (ostatnie to Nad brzegiem rzeki. Wiersze z lat 1990-2010 i The Folding Star and Other Poems, USA, 2012) oraz pięciu zbiorów krytycznoliterackich (m. in. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, 2003, Nagroda im. Ludwika Frydego, Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, 2007, Księga zakładek, 2011). Tłumaczy poezję brytyjską (m. in. Charles Tomlinson, Geoffrey Hill, Simon Armitage, Mark Ford) i amerykańską (m. in. Wallace Stevens, Ron Padgett, John Ashbery, Joshua Clover). Interesują go pobocza i marginesy literatury, ale nie stroni od głównych szlaków (choć marzy mu się świat bez kanonów). Pracuje na Uniwersytecie Opolskim, gdzie wykłada literaturę anglojęzyczną.

(fot. Grażyna Niezgoda)

 

 

 

dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UŁ – poeta, tłumacz i krytyk. Wykłada współczesną literaturę angielską na uniwersytetach w Łodzi i Warszawie; jest członkiem zespołu redakcyjnego Literatury na Świecie.

Jako krytyk stale współpracuje z Gazetą Wyborczą, Tygodnikiem Powszechnym i Tyglem Kultury, a także z pismami brytyjskimi. Opublikował wiele tomów poetyckich m.in.:
Korytarze (1984),
Rzeczy oczywistość (1992),
Rozmowa będzie możliwa (1993),
Są rzeczy których nie ma (1995),
Po śladach (2000),
Dowód z tożsamości (2003),

a także szkice literackie o dwudziestowiecznej poezji brytyjskiej i irlandzkiej:

Lista obecności (2000)
oraz W brzuchu wieloryba (2001).

 

 

 

Zbigniew Kruszyński – prozaik i tłumacz; opublikował m.in. „Schwedenkräuter”, „Szkice historyczne”, „Na lądach i morzach”, „Powrót Aleksandra”. Laureat nagród Brulionu, Fundacji Kultury, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz nagrody im. Andrzeja Kijowskiego. Mieszka w Kotlinie Kłodzkiej, na uniwersytecie w Sztokholmie prowadzi warsztaty translatorskie.

 

 

 

Małgorzata Łukasiewicz – tłumaczka, eseistka, wybitny znawca kultury kręgu języka niemieckiego, stały współpracownik Literatury na Świecie i Znaku; tłumaczka, eseistka. Przekładała dzieła m.in. Adorno, Horkheimera, Nietzschego, Simmla, Süskinda i R. Walsera.

 

 

 

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki – kierownik Zakładu Teorii Literatury w Uniwersytecie Śląskim, historyk literatury. Autor książek o fenomenie księdza Baki (Czarny karnawał), wyobraźni poetyckiej skamandrytów (Rzeczy i marzenia) polskim romantyzmie (Pokrzywa, Mały Mickiewicz), a także podręczników szkolnych i edukacyjnych multimediów (wspólnie z Dorotą Siwicką). Jest inicjatorem badań mikrologicznych (redaktor serii Miniatura i mikrologia literacka). Pisze eseje o śląskim genius loci.

 

 

 

dr Violetta Trella – sekretarz Kapituły, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Ukończyła Filologiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY W POPRZEDNICH LATACH

 

 

 

prof. dr hab. Piotr Śliwiński – przewodniczący Kapituły w latach 2006 – 2013, historyk i krytyk literacki, znawca i badacz poezji współczesnej; profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. „Przygody  z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej”), współautor „Literatury polskiej XX wieku” (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), „Literatury polskiej 1976-1998” (razem z Przemysławem Czaplińskim) i „Poezji polskiej po 1968 roku” (razem z Anną Legeżyńską). Laureat wielu nagród m.in. Nagrody im. Józefa Łukaszewicza oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury.

 

 

 

prof. Alina Brodzka – Wald – członek Kapituły w latach 2006 – 2008, literaturoznawca, wieloletni profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zajmowała się literaturą postyczniową oraz literaturą współczesną w kontekstach międzynarodowych. Wypromowała ponad 20 doktorów. Prof. Alina Brodzka – Wald zmarła w 2011 roku.

 

 

 

Piotr Sommer – członek Kapituły w latach 2006 – 2008, poeta i tłumacz współczesnej poezji amerykańskiej i angielskiej, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na świecie”; książkowe wybory wierszy Sommera ukazały się po angielsku, niemiecku i słoweńsku; jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Barbary Sadowskiej, Nagrody Kościelskich (1988) i Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2010).

 

 

 

prof. Paweł Śpiewak –  członek Kapituły w latach 2006 – 2008, historyk idei, socjolog, publicysta, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego; w 2013 otrzymał Nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera w kategorii „pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był w kolegiach redakcyjnych „Res Publiki Nowej” i „Przeglądu Politycznego”. Stały współpracownik „Wprost” i „Życia Warszawy”.

 

 

Elżbieta Gwiazdowska – w latach 2006 – 2007 sekretarz Kapituły, była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia