logo aaa
logol
thumbnail
Czekamy na zgłoszenia do X edycji!

Rozpoczyna się już dziesiąta edycja Nagrody Literackiej GDYNIA, która przyznawana jest w czterech kategoriach: poezja, proza, esej oraz przekład na język polski.  Serdecznie zachęcamy do zgłaszania książek – kandydatek do Nagrody: wyróżnienia statuetką – Gdyńską Kostką Literacką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 50.000 złotych w każdej kategorii.

 

Zgłoszenia książek wydanych w 2014 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2015 r. W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

 

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

 

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej GDYNIA obejmuje przesłanie aplikacji do Sekretarza Kapituły pod adres:

 

dr Violetta Trella
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka GDYNIA”.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące materiały:
-  pisemne zgłoszenie książki do Nagrody
-  osiem egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko autora
-  tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły – dr Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni,
ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, fax 58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia