logo aaa
logol
thumbnail
Czekamy na zgłoszenia do NLG 2012!

Przed nami siódma edycja Nagrody Literackiej Gdynia, przyznawanej w każdym roku w kategoriach: poezja, proza, esej. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania książek i ich autorów jako kandydatur do lauru i związanego z tym wyróżnienia statuetką – Gdyńską Kostką Literacką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 50.000 złotych.

 

Zgłoszenia do konkursu książek wydanych w 2011 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2012 r.  W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

 

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły pod adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” następujących materiałów:
-  pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody
- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko autora
-  tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły – Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55,   fax 58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.

 

Szczegółowy regulamin Nagrody dostępny jest na stronie tu.


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia