logo aaa
logol
thumbnail
Czekamy na zgłoszenia do 9. edycji

Rozpoczyna się już dziewiąta edycja Nagrody Literackiej Gdynia, która przyznawana jest w każdym roku w trzech kategoriach: poezja, proza, esej. W tym roku Nagroda została wzbogacona o kolejną kategorię, jaką jest przekład na język polski. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania książek – kandydatek do Nagrody: wyróżnienia statuetką – Gdyńską Kostką Literacką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 50.000 złotych w każdej kategorii.

 

Zgłoszenia książek wydanych w 2013 roku przyjmowane będą do 31 stycznia 2014 r.  W tym terminie zgłoszenie powinno być doręczone do Sekretarza Kapituły. Zgłoszenie, które wpłynie po tej dacie może zostać uwzględnione tylko za zgodą Kapituły.

 

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

 

Tryb zgłaszania książek do Nagrody Literackiej Gdynia obejmuje przesłanie do Sekretarza Kapituły pod adres:

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
z dopiskiem „Nagroda Literacka Gdynia” następujących materiałów:
-  pisemnego zgłoszenia książki do Nagrody
- ośmiu egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
-  imię i nazwisko autora
-  tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej

 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły – dr Violetta Trella, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni,

ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, tel. 58 622 73 55, fax 58 622 64 17, e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl.

 

Szczegółowy regulamin Nagrody dostępny jest tutaj.


Copyright: MBP Gdynia

projekt: Ambermedia